CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐH NGÀNH CHĂN NUÔI HOÀN THÀNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI THEO TIÊU CHUẨN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

5/3/2022 4:42:32 PM
Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, sáng ngày 26/04/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Đại học Quốc gia Hà Nội đã hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài chương trình đào tạo Đại học ngành Chăn nuôi và 03 chương trình đào tạo khác của Trường Đại học Hồng Đức là chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, chương trình đào tạo Đại học Giáo dục mầm non và Giáo dục thể chất.

Từ ngày 22 - 26/04/2022, tại Trường Đại học Hồng Đức, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo Đại học ngành Chăn nuôi và 03 chương trình đào tạo khác của Trường Đại học Hồng Đức là chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, chương trình đào tạo Đại học Giáo dục mầm non và Giáo dục thể chất đã tiến hành quy trình đánh giá ngoài như nghiên cứu, thu thập các thông tin hồ sơ minh chứng, khảo sát chính thức với các ngành đào tạo của Trường Đại học Hồng Đức nói chung và chương trình đào tạo Đại học ngành Chăn nuôi nói riêng.

Đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo Đại học ngành Chăn nuôi được thành lập theo Quyết định số 279/QĐ-KĐCL ngày 08/4/2022 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội gồm 08 thành viên, trong đó có 07 chuyên gia: NGND-GS-TS. Nguyễn Hữu Đức (Trưởng  đoàn); TS. Hoàng Thị Xuân Hoa (Thư ký); PGS-TS. Đinh Văn Toàn (Thành viên Thường trực); TS. Lê Viết Bình, PGS-TS. Bùi Duy Cam, GS-TS. Hoàng Bá Thịnh, TS. Nguyễn Văn Đức (Thành viên) và 01 Giám sát viên là ThS. Nguyễn Hoà Huy.

Sau quá trình nghiên cứu hồ sơ; Thảo luận, phỏng vấn nhóm (đã phỏng vấn 101/108 người, trong đó: Nhóm cán bộ Quản lý chuyên môn 12/12 người, nhóm Giảng viên 22/22 người, nhóm Cựu sinh viên 20/22 người, nhóm Sinh viên 23/23 người, nhóm Cán bộ hỗ trợ 12/12 người và nhóm Nhà sử dụng lao động 10/15 người); Quan sát, trải nghiệm trực tiếp; Kiểm tra ngẫu nhiên các số liệu, tài liệu, máy móc, trang thiết bị …; Khảo sát độc lập, ngẫu nhiên (việc làm, bài báo có chỉ số ISI/Scopus, học liệu…); Tham khảo các nguồn khác như báo cáo, đơn từ phản ánh … và nghe TS. Lê Văn Ninh - Trưởng khoa Nông Lâm Ngư nghiệp trình bày tổng quan về chương trình đào tạo Đại học ngành Chăn nuôi, Đoàn đánh giá ngoài đã đưa ra những nhận định, đánh giá và khuyến nghị. Cụ thể, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã ghi nhận và đánh giá cao những điểm mạnh mà chương trình Đào tạo đã đạt được đồng thời cũng đưa ra các khuyến nghị nhằm cải tiến chất lượng đối với ngành Đào tạo đó là: Cần rà soát mục tiêu và chuẩn đầu ra phù hợp với trình độ đào tạo chuyên sâu đặc thù cấp bằng kỹ sư – tương đương bậc 7; Xây dựng học kỳ doanh nghiệp trên cơ sở 23 tín chỉ thực hành, thực tập hiện hành và tìm kiếm các đối tác để xây dựng chương trình Internship nông nghiệp tại các nước phát triển.

Kết thúc đợt làm việc, tại phiên Bế mạc, PGS-TS. Bùi Văn Dũng - Hiệu trưởng Nhà trường; PGS-TS. Đinh Văn Toàn - Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD, Trung tâm KĐCLGD - Đại học Quốc gia Hà Nội và NGND-GS-TS. Nguyễn Hữu Đức - Trưởng Đoàn đánh giá ngoài đã ký kết Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chương trình đào tạo Đại học ngành Chăn nuôi theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trường Đại học Hồng Đức./.

(TS. Hoàng Văn Sơn)

Tin liên quan