HỢP TÁC LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG

12/24/2021 4:02:27 PM
Trường Đại học Hồng Đức và Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển song phương "Chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học,hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho sinh viên ngành Chăn nuôi thú y - Trường Đại học Hồng Đức"
Tập tin đính kèm

Tin liên quan