HỢP TÁC LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

12/24/2021 4:34:25 PM
Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức và Công ty Cổ phần Hải Nguyên đã ký kết thoả thuận hợp tác đào tạo sinh viên ngành Chăn nuôi,Chăn nuôi thú y - Trường Đại học Hồng Đức.

Tin liên quan