Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thị Vân

1/13/2022 11:02:10 AM
Trương Đại học HỒng đức tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Vân, công tác tại Trường Đại học Hồng Đức.

Trường Đại học Hồng đức tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Vân, công tác tại Trường Đại học Hồng Đức.

Tên luận án: “ Nghiên cứu tuyển chọn giống và xác định một số biện pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất lúa thuần chất lượng tại vùng đồng bằng tỉnh Thanh Hóa”.

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng; mã số 9620110

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 21/01/2022

Địa điểm: Tầng 5, Trung tâm Thông tin thư viện, Trường Đại học Hồng Đức, số 565 Quang Trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Kính mời các tập thể và cá nhân quan tâm đến tham dự!

Tin liên quan