Thông báo về việc tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học cây trồng khóa 2020 - 2022

7/8/2022 8:06:12 AM
Trường Đại học Hồng Đức tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học cây trồng khóa 2020 - 2022

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học cây trồng cho lớp Cao học Khoa học cây trồng K13, khóa học 2020 - 2022

Thời gian: 7h30' ngày 9/7/2022

Địa điểm: Văn phòng Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp - Phòng 208, Nhà A1 - Trường Đại học Hồng Đức, số 565 Quang Trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Kính mời các tập thể và cá nhân quan tâm đến tham dự!

Tin liên quan