Tin tức - Sự kiện

KHOA NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHOÁ VII, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

KHOA NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHOÁ VII, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

10/02/2023
Đại hội Công đoàn khoa Nông Lâm Ngư nghiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được diễn ra vào sáng ngày 12/01/2023 tại Văn phòng Khoa. Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028. Bầu BCH Công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường ĐH Hồng Đức nhiệm kỳ 2023-2028.